A A A

Do pobrania - materiały do I etapu konkursu (2013/2014)

Zapoznanie się z poniższymi materiałami będzie wystarczające do udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe I etapu, które będą miały formę testu.

 

Roman Dmowski: wszystko, co polskie jest moje, Krzysztof Kawalec, Biuletyn IPN nr 8-9 (79-80), sierpień-wrzesień 2007, str. 117-125
Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRS w czasie II wojny światowej
, Kornelia Banaś, IPN Katowice
Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL, Jerzy Eisler, IPN, Warszawa 2008.
Uwaga obowiązują następują fragmenty:
1) Czerwiec 1956 r. - strony 19-28 (bez fragmentu! Marzec 1968 znajdującego się na str. 28)
2) Moskwa wobec "polskich miesięcy" - strony 168-176 (bez fragmentu! Rok 1968 znajdującego się na str. 176)
Stefan
kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, Anna Kubajak, dyrektor NCE Kubajak

 

Kalendarium - dodatkowy, pomocniczy materiał mający na celu pomoc w zrozumieniu pozostałych treści (nieobowiązkowy!)