A A A

Do pobrania - materiały do I etapu konkursu (2014/2015)

 

Zapoznanie się z poniższymi materiałami będzie wystarczające do udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe I etapu, które będą miały formę testu.
Uwaga! W związku z usunięciem z youtube.com programu telewizyjnego "Dzieje Polaków. Szaber 1945" pozycja ta została wyeliminowana z listy obowiązującego materiału do konkursu.

 

1. Wprowadzenie

2. Powrót dzieci z rodzinami z głębi Rosji” fragment z książki „Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci” Anna Kubajak, Wydawnictwo Kubajak 2009.

3. "Polskie Dziecko" - wiersz Mariana Jonkajtysa z książki "Żywa pamięć", Wydawnictwo Kubajak 2011.

4. Wspomnienia z ewakuacji z Kresów” fragment z książki „Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci” Anna Kubajak, Wydawnictwo Kubajak 2009.

5. "Pogłos zesłań" fragment z książki "Polacy w Kazachstanie. Zesłania, dziedzictwo, nadzieje, powroty" Antoni Kuczyński, Wydawnictwo Kubajak 2014.

5. Górnoślązacy jako forma reparacji. Deportacje z Górnego Śląska w ZSRR w 1945 r.” Dariusz Węgrzyn, „Zesłaniec” nr 38 z 2008 r.

7. Obława Augustowska – Mały Katyń” „Nie pozostał żaden ślad” Anna Pyżewska, Biuletyn IPN „Pamięć.pl” nr 4-5 2012 str. 72-76.

8. Danuta Siedzikówna „Inka” (1928-1946), „Patroni naszych ulic”, Instytut Pamięci Narodowej 2014.

9. Film "Inka 1946".