A A A

II etap konkursu - informacje, tematy konkursowe, zalecana literatura (2010/2011)

 

 

Uwaga!!!

Z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana terminu II wojewódzkiego etapu konkursu - odbędzie się on 15 marca 2011 r. (wtorek) w RODN "WOM" Katowice, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, o godz. 10.00.
Za zmianę terminu przepraszamy.TEMATY KONKURSOWE:
(Uwaga: Wszystkie wymienione Biuletyny IPN można pobrać bezpłatnie ze strony Instytutu Pamięci Narodowej.)

I. TRAGICZNE LATA 30. XX W. W ZSRR.
Literatura:
1. Anna Kubajak „Polacy w Rosji Sowieckiej w latach 30. XX w.” – z książki Anna Kubajak „Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci”, Wydawnictwo Kubajak 2009, s. 84 (pobierz)
2. Mikołaj Iwanow „Matka premiera. O Polakach w Dowbyszu”, Biuletyn IPN nr 1-2 (styczeń-luty) 2009, „Kresy. Pamiętamy!”, s. 37-43

II. LOSY POLSKICH KSIĘŻY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ.
KSIĘŻA-MĘCZENNICY WYNIESIENI NA OŁTARZE PRZEZ JANA PAWŁA II
Literatura:
1. Anna Jagodzińska „Dachau we wspomnieniach księży-więźniów”, Biuletyn IPN, nr 4, 2009, s. 46-60
2. „Beatyfikacja 108 męczenników – biografia” (do konkursu obowiązuje wstęp oraz biografia księży-męczenników z obszaru obecnego województwa śląskiego) – strona internetowa: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/bio_108meczennikow.html
3. ks. dr Bogdan Walczykiewicz „Biskup Michał Kozal świadkiem wiary XX w.” – strona internetowa:  http://www.ap-chorych.katowice.opoka.org.pl/miesiecznik2/mies0606-c.htm
4. „Biskup płocki i męczennik bł. Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941)” – strona internetowa: http://www.ralf.franciszkanie.pl/heroes/Nowowiej.htm
5. Anna Kubajak „Św. O. Maksymilian Maria Kolbe. Niepokalanów” – z książki Anna Kubajak „Szlakami świętych i błogosławionych. Wielcy Polacy wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II”, Wydawnictwo Kubajak, 2008, s. 55-67 (pobierz)
6. Anna Kubajak „Polscy duchowni w czasie II wojny światowej i męczennicy za wiarę” – podsumowanie (pobierz)

III. LUDOBÓJSTWO POLAKÓW NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ
Literatura:
1. Ewa Siemaszko „Ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej”, Biuletyn IPN, nr 1-2 (styczeń-luty), 2009, „Kresy pamiętamy!”, s. 54-67
2. Anna Kubajak „Mordy ukraińskiej na Wołyniu” – z książki Anna Kubajak „Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci”, Wydawnictwo Kubajak 2009, s. 19 (pobierz)

IV. PO WOJNIE – LATA 1945–1946. POWROTY Z ZESŁAŃ, EKSPATRIACJE (EWAKUACJE) POLAKÓW Z KRESÓW, DEPORTACJE POLAKÓW DO ZSRR
1. Anna Kubajak „Powroty z zesłań. Ekspatriacja z polskich Kresów” – z książki Anna Kubajak „Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci”, Wydawnictwo Kubajak 2009, s. 121-129 (do pobrania).
2. Mirosław Golon „Od Pomorza Gdańskiego do Górnego Śląska – deportacje ludności cywilnej z ziem polskich do obozów pracy w ZSRR w 1945 r.", Konferencja IPN, Katowice 2004, s. 11-34 (Nauczyciele uczestniczący w organizowanej przez nas przedkonkursowej konferencji otrzymali te materiały. Ci z nauczycieli, którzy nie posiadają tych materiałów mogą się zwrócić o nie bezpośrednio do IPN Katowice, Biuro Edukacji Publicznej)
3. Marian Jonkajtys „W Sybiru białej dżungli cz. I”, Wydawnictwo Kubajak, 2010 (do pobrania)
4. Wiesław Krawczyński „Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach”, Wydawnictwo Kubajak 2010 (do pobrania wybrane fragmenty)
5. Starczewski Jan, Przez Sybir do szkół junackich na ziemiach faraonów i Mojżesza, Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Sybiraków, nr 39, str. 75-78, Wrocław 2009 - do pobrania ze strony internetowej czasopisma Zesłaniec: http://www.zeslaniec.pl/39/Starczewski.pdf