A A A

Informacje porządkowe - I etap (2011/2012)

 

Pytania konkursowe prześlemy w poniedziałek 9 stycznia 2012 r. na adresy e-mailowe podane w przesłanym formularzu zgłoszeniowym.


I etap konkursu powinien trwać 1 godzinę lekcyjną i powinien zostać przeprowadzony w dniu 10 stycznia 2012 r. (wtorek) o godzinie 10.00 (oczywiście ze względu na różny harmonogram lekcji i przerw jest to godzina przybliżona). W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zmienić godzinę przeprowadzenia konkursu (prosimy wówczas o przesłanie takiej informacji na adres nce@kubajak.pl).


Po przeprowadzeniu konkursu nauczyciel ocenia prace uczniów. Do II etapu konkursu typuje maksymalnie 3 najlepszych uczniów pod warunkiem uzyskania przez nich co najmniej 40% punktów. W przypadku osiągnięcia przez wszystkich uczniów wyniku poniżej 40% nauczyciel ma prawo wytypować 1 ucznia, który osiągnął najlepszy wynik do II etapu konkursu.


Listę wszystkich uczniów biorących udział w I etapie wraz z zaznaczeniem kolejności zajętych miejsc, podaniem liczby uzyskanych punktów, informacji do której klasy uczęszczają oraz zaznaczeniem nazwisk uczniów wytypowanych do II etapu nauczyciel powinien przesłać do dnia 16 stycznia 2012 r. na adres: NCE Kubajak, pl. F. Kulczyckiego 2, 32-065 Krzeszowice. Ponadto wraz z listą powinny zostać przesłane prace uczniów wytypowanych do II etapu konkursu.
Dla wyrównania szans uczniów ze szkół małych i dużych, każdy z nauczycieli historii (WOS) uczący w szkole, w której historii (WOS) uczy 2 lub więcej nauczycieli, może oddzielnie zgłosić swoją grupę uczniów.