A A A

O konkursie (2010/2011)

 

Konkurs historyczny

 

Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków
Lata 1936-1956
(Podtytuł na rok szkolny 2010/2011)

 

Tematy szczegółowe:
Wysiedlenia mieszkańców Żywiecczyzny pod okupacją niemiecką
Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRS w czasie II wojny światowej
Wywózki Polaków na Sybir w czasie II wojny światowej
W Sybiru białej dżungli (2 wybrane wiersze)

 

Tematyka konkursu obejmuje losy mieszkańców województwa śląskiego w czasie II wojny światowej, którzy byli wypędzeni, wywiezieni, wysiedleni ze swych domów. Problem ten dotyczy Ślązaków, mieszkańców Żywieczcyzny oraz Kresowiaków ekspatriowanych ze wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej zwanych obecnie Kresami, którzy w województwie śląskim znaleźli swoją Ojczyznę.

 

Konkurs został objęty patronatem przez:
Stanisława Fabera, Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowice

 

Współorganizatorami konkursu są:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu
Związek Sybiraków Odział Katowice