A A A

Starsze wiadomości

 

1.06.2017 r.

W zakładce lista laureatów umieściliśmy alfabetyczną listę laureatów.


Finał konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce w siedzibie RODN "WOM" Katowice w dniu 7 czerwca (środa) o godz. 12.308.05.2017 r.


Informacje porządkowe dotyczące II etapu

II etap odbędzie się 15 maja 2017 r. (poniedziałek) w siedzibie RODN "WOM" Katowice, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7 o godz. 11.00. Podobnie jak w zeszłym roku prosimy o przybycie wcześniej, na godzinę 10.00, ze względów organizacyjnych oraz o przyniesienie przez uczniów podpisanego i opieczętowanego formularza karty uczestnika konkursu, a także legitymacji szkolnej.
Czas trwania - 1,5 godz.

 

4.04.2017 r.


W zakładce "Literatura do II etapu konkursu" zamieściliśmy materiały do II etapu konkursu.


Uwaga!
Nastąpiła zmiana, II etap konkursu odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie RODN Katowice.


30.03.2017 r.


W dniu dzisiejszym rozesłaliśmy wykazy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na adresy e-mailowe podane w zgłoszeniu. W przypadku nieotrzymania e-maila z informacją o uczniach zakwalifikowanych do II etapu prosimy o kontakt.

 

16.03.2017 r.


W dniu dzisiejszym rozesłaliśmy pytania testowe do I etapu konkursu na adresy e-mailowe podane w zgłoszeniach. Prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek pocztowych, w tym folderu "spam", a nauczycieli, do których wiadomość nie dotarła, o kontakt.


24.02.2017 r.


W zakładce "Literatura do I etapu konkursu" zamieściliśmy materiały do I etapu.


3.02.2017 r.


Zapraszamy do udziału w VII edycji cyklicznego konkursu

"Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków".

Tematem szczegółowym na rok szkolny 2016/2017 jest

„Lata 1936-1956”


Konkurs jest dwuetapowy.
I etap (szkolny) odbędzie 17 marca 2017 r.
II etap planowany jest na 24 kwietnia 2017 r.


Zapraszamy również nauczycieli i uczniów na konferencję przedkonkursową, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 r. w godz. 12.30-15.15 w siedzibie RODN "WOM" Katowice przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7. Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną (formularz do pobrania tutaj) na adres nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl.


Program konferencji

 1. Powitanie gości
 2. Wkład Kresowian w tworzenie Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Lesław Jóźków
 3. Wysiedlenia mieszkańców Żywiecczyzny pod okupacją niemiecką - dr Mirosław Sikora, IPN Katowice
 4. Wywózki Polaków na Sybir od 1936 r. oraz w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu do 1953 r. oraz powroty do Polski - dr Anna Kubajak, NCE "Kubajak"
 5. Dyskusja

Tak jak w poprzednich edycjach całość materiałów konkursowych (pliki do pobrania oraz odnośniki do innych stron internetowych) zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl (do dnia 27 lutego 2017 r. zostanie zamieszczona lista lektur do I etapu).


Zgłoszenia do konkursu (formularz do pobrania tutaj) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl do dnia 15 marca.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.

27.05.2016 r.

 

Zamieściliśmy alfabetyczną listę laureatów.

Jednocześnie przypominamy, że finał konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce w siedzibie RODN "WOM" Katowice w Auli Górnej w dniu 13 czerwca o godz. 11.

 

 

18.05.2016 r.

Przepraszamy za opóźnienie. Niestety, wbrew wcześniejszym informacjom, lista finalistów zostanie ogłoszona 27 maja.
Natomiast finał konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce w siedzibie RODN "WOM" Katowice w Auli Górnej w dniu 13 czerwca o godz. 11.

 

 

6.04.2016 r.


Informacje porządkowe dotyczące II etapu

II etap odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) w siedzibie RODN "WOM" Katowice, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7 o godz. 10.00. Podobnie jak w zeszłym roku prosimy o przybycie na godzinę 9.00 ze względów organizacyjnych oraz o przyniesienie przez uczniów podpisanego i opieczętowanego formularza karty uczestnika konkursu, a także legitymacji szkolnej.
Czas trwania - 1,5 godz.

 

23.03.2016 r.

W zakładce Literatura do II etapu konkursu zamieściliśmy materiały do II etapu konkursu.

 

 

21.03.2016 r.

Rano rozesłaliśmy na podane w zgłoszeniach adresy e-mailowe pytania testowe do I etapu konkursu. Nauczycieli do których one nie dotarły, prosimy o kontakt.

 

 

12.02.2016 r.

W zakładce Literatura do I etapu konkursu zamieściliśmy materiały do I etapu.

 

 

28.01.2016 r.

 

Zapraszamy do udziału w VI edycji cyklicznego konkursu

"Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków".

Tematem szczegółowym na rok szkolny 2015/2016 jest

„Dzieje Polaków po II wojnie światowej”

 

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap (szkolny) odbędzie 22 marca 2016 r.
II etap planowany jest na 25 kwietnia 2016 r.

 

Zapraszamy również nauczycieli i uczniów na konferencję przedkonkursową, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 r. w godz. 11.00-14.00 w siedzibie RODN "WOM" Katowice przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7. Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną (formularz do pobrania tutaj) na adres nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl.

 

Program konferencji

 1. "Solidarność" do stanu wojennego ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w kopalni "Wujek" - dr Jarosław Neja, IPN Katowice
 2. 1050-lecie chrześcijaństwa w 2016 r. w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Millenium Chrztu Polski organizowanych przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego - ks. dr hab. Henryk Olszar, Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny
 3. Wkład Kresowian wypędzonych po II wojnie światowej w kulturę "nowej" powojennej Polski - Lesław Józków, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 4. Żołnierze wyklęci - dr Łukasz Borkowski, IPN Katowice
 5. 250. rocznica powstania nadbajkalskiego oraz  80. rocznica wywózek Polaków z Ukrainy w ZSRS do Kazachstanu w 1936 r. - dr Anna Kubajak, NCE Kubajak


Tak jak w poprzednich edycjach całość materiałów konkursowych (pliki do pobrania oraz odnośniki do innych stron internetowych) zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.nce.kubajak.pl oraz www.womkat.edu.pl (do dnia 12 lutego 2016 r. zostanie zamieszczona lista lektur do I etapu).

 

Zgłoszenia do konkursu (formularz do pobrania tutaj) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl do dnia 18 marca.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.

29.05.2015 r.


W zakładce "Laureaci" zamieściliśmy listę laureatów z podziałem na szkoły i kategorie.

 

 

28.04.2015 r.


W zakładce "Lista finalistów" zamieściliśmy nazwiska uczniów, którzy zostali finalistami. Szczegółowe wyniki zostaną ogłoszone 14 maja 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie RODN "WOM" Katowice podczas uroczystego podsumowania konkursu, a później opublikowane na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich finalistów wraz z ich opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu.

 

 

2.04.2015 r.


Informacje porządkowe dotyczące II etapu

II etap odbędzie się 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w siedzibie RODN "WOM" Katowice, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7 o godz. 10.00. Prosimy o przybycie na godzinę 9.00 ze względów organizacyjnych oraz o przyniesienie przez uczniów podpisanego i opieczętowanego formularza karty uczestnika konkursu, a także legitymacji szkolnej.
Czas trwania - 1,5 godz.

 

 

30.03.2015 r.

 

W piątek (27 marca) rozesłaliśmy pocztą elektroniczną informację o uczniach zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Nauczycieli, którzy nie otrzymali takiej informacji, prosimy o kontakt.

 

17.03.2015 r.

 

Dzisiaj rozesłaliśmy pocztą elektroniczną pytania do I etapu konkursu. Prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek e-mailowy. Jeśli ktoś nie otrzymał pytań, prosimy o kontakt.

 

 

4.03.2015 r.

 

W zakładce "Literatura do II etapu konkursu" została zamieszczona wymagana literatura do II etapu konkursu.

 

 

18.02.2015 r.

 

Uwaga! W związku z usunięciem z youtube.com programu telewizyjnego "Dzieje Polaków. Szaber 1945" pozycja ta zostaje wyeliminowana z listy obowiązującego materiału do konkursu.

 

 

29.01.2015 r.

 

Zapraszamy do udziału w V edycji cyklicznego konkursu

"Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków".

Tematem szczegółowym na rok szkolny 2014/2015 jest

„Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój?”

 

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap (szkolny) odbędzie 19 marca 2015 r.
II etap planowany jest na 13 kwietnia 2015 r.

 

W tym roku ze względu na późny termin ogłoszenia konkursu nie odbędzie się poprzedzająca go konferencja.


Tak jak w poprzednich edycjach całość materiałów konkursowych (pliki do pobrania oraz odnośniki do innych stron internetowych) została zamieszona w zakładce Do pobrania - materiały do I etapu konkursu.

 

Zgłoszenia do konkursu (formularz do pobrania tutaj) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres nce@kubajak.pl lub pm@womkat.edu.pl do dnia 16 marca.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.

 

21.04.2014 r.

 

W zakładce Wyniki II etapu konkursu (laureaci) zamieściliśmy wyniki, jakie uzyskali laureaci tegorocznej edycji konkursu.

Uczniom i ich nauczycielom gratulujemy osiągniętych rezultatów, szczególne uczniom szkół zawodowych, którzy uczestniczyli w konkursie i poza swoimi zawodowymi przedmiotami chcieli pogłębić wiedzę historyczną. W związku z tym Komisja Konkursowa przyznała im wyróżnienie. Gratulujemy też ich nauczycielom za zaangażowanie w zainteresowanie swoich podopiecznych historią.

 

Jednocześnie informujemy, że konkurs umieszczony został na liście "Konkursy dla uczniów gimnazjów" opublikowanej na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach i w związku z tym uczniom gimnazjów, którzy są laureatami, przysługują punkty na świadectwie.

 

 

15.04.2014 r.


Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za udział w konkursie "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków. Wywózki Górnoślązaków, Kaszubów i AK-owców w 1945 r. do ZSRS. Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński", zarówno na poziomie szkolnym, jak i wojewódzkim, który odbył się 31 marca 2014 r. w siedzibie RODN "WOM" Katowice.

 

W zakładce "Lista laureatów" (osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) publikujemy listę finalistów, których zapraszamy wraz z nauczycielami na uroczystą konferencję połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów oraz ogłoszeniem wyników (z podaniem miejsc, jakie zajęli poszczególni finaliści). Będzie miała ona miejce 12 maja 2014 r. (poniedizałek) o godz. 12.00 w siedzibie RODN "WOM' Katowice.


Szczegółowe wyniki II etapu konkursu ogłosimy na naszej stronie po konferencji.

 

 

14.03.2014 r.

 

W zakładce Literatura do II etapu konkursu znajduje się obecnie całość materiałów obowiązujących do II etapu konkursu.

 

Informacje porządkowe dotyczące II etapu

II etap odbędzie się 31 marca 2014 r. (poniedziałek) w siedzibie RODN "WOM" Katowice, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7 o godz. 10.00. Prosimy o przybycie na godzinę 9.00 ze względów organizacyjnych oraz o przyniesienie przez uczniów podpisanego i opieczętowanego formularza karty uczestnika konkursu, a także legitymacji szkolnej.
Czas trwania - 1,5 godz.

 

 

11.03.2014 r.

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu przesłaliśmy pocztą elektroniczną poszczególnym nauczycielom dziś popołudniu. Tych, do których nie dotarł, prosimy o kontakt.

Jednocześnie w zakładce Literatura do II etapu konkursu zamieściliśmy pierwszą część literatury do II etapu. Resztę w najbliższym czasie uzupełnimy.

 

 

3.03.2014 r.

 

Dzisiaj rano przesłaliśmy nauczycielom na podane w zgłoszeniach do konkursu adresy e-mail pytania do I etapu konkursu. Prosimy o sprawdzenie odpowiednich kont poczty elektronicznej, a nauczycieli, do których pytania nie dotarły, o kontakt.

 

 

20.02.2014 r.

 

Miło nam poinformować, że podobnie jak w poprzednich latach IV edycja konkursu została objęta patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

W zakładce do pobrania zamieściliśmy kalendarium - dodatkowy materiał pomocniczy (nieobowiązkowy!) mający na celu ułatwienie zrozumienia pozostałych treści.

 


13.02.2014 r.

 

W dniu 17.02.2014 r., godz. 14.00 (początek), w RODN „WOM” Katowice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7 zapraszamy na konferencję przedkonkursową:

 

Zryw niepodległościowy, lata 1914–1956 (Roman Dmowski, prymas August Hlond). Wywózki Górnoślązaków, Kaszubów i AK-owców w 1945 r. do ZSRS.
Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński


Program konferencji:
1. Dr Dariusz Węgrzyn, IPN Katowice,  Deportacje mieszkańców Górnego Śląska oraz Prus Wschodnich i Pomorza do ZSRS w 1945 r.
2. Dr Andrzej Drogoń, dyrektor IPN Katowice, Prymas August Hlond w komunistycznej rzeczywistości w powojennej Polsce. Lata 1945-1948; Prymas Stefan Wyszyński – jego kontynuator.
3. Rok Dmowskiego, 150-lecie jego urodzin, Roman Dmowski – ojciec założyciel II Rzeczypospolitej, film dokumentalny, dodatek do Biuletynu IPN.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres nce@kubajak.pl na załączonym formularzu.

 

 

 

16.01.2014 r.


W zakładce "Do pobrania - materiały do I etapu konkursu" zamieściliśmy całość materiałów do I etapu konkursu (IV edycja, rok szkolny 2013/2014).

 

Udział w konkursie można zgłaszać do 1 marca 2014 r. na formularzu, który można pobrać tutaj.

 

 

 

23.12.2013 r.


Zapraszamy do udziału w IV edycji cyklicznego konkursu

"Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków".

Tematem szczegółowym na rok szkolny 2013/2014 jest

„Zryw niepodległościowy, lata 1914–1956.
Wywózki Górnoślązaków, Kaszubów i AK-owców w 1945 r. do ZSRS.
Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński”.

 

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap (szkolny) odbędzie się 4 marca (wtorek),
II etap (w siedzibie RODN WOM Katowice) – 31 marca (poniedziałek).

Tak jak w poprzednich latach konkurs zostanie poprzedzony konferencją dla nauczycieli i zainteresowanych uczniów, która odbędzie się w siedzibie RODN „WOM” Katowice, w dniu 17 lutego 2014 r.


Tak jak w poprzednich edycjach całość materiałów konkursowych zostanie zamieszczona na stronie www.nce.kubajak.pl. Lektury do pierwszego etapu zostaną zamieszczone na początku stycznia.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.

 

18.04.2013 r., ostatnia aktualizacja 25.04.2013 r.


W związku z licznymi sygnałami, że planowany na 26 kwietnia 2013 r. termin uroczystego ogłoszenia wyników konkursu (z podaniem miejsc, jakie zajęli poszczególni finaliści, oraz wręczeniem nagród) zbiega się z terminem zakończenia roku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych, został on zmieniony na 29 kwietnia 2013 r. (poniedziałek), godz. 12.00, siedziba RODN "WOM" Katowice.

 

Poza laureatami nagrody otrzymają również szkoły, których uczniowie zajęli najlepsze miejsca. Zostanie również wygłoszony krótki wykład - świadectwo wydarzeń podczas "rzezi wołyńskiej" oraz obecna sytuacja na Ukrainie.
Zapraszamy wszystkich uczestników II etapu konkursu oraz nauczycieli.
Listę laureatów zamieściliśmy w zakładce pod takim właśnie tytułem.

 

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za udział w III edycji konkursu "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków. Nowy ład etniczny w Europie planowany przez Niemcy i ZSRS w okresie II wojny światowej a sytuacja Polski. Ks. Jan A. Ficek - wielka postać Śląska", zarówno na poziomie szkolnym, jak i wojewódzkim, który odbył się 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie RODN "WOM" Katowice.

 

04.2013 r.

 

II etap konkursu odbędzie się 12 kwietnia (piątek), o godz. 12.00 w siedzibie RODN "WOM" Katowice, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 i będzie trwał 1,5 godz.
Prosimy o przybycie na godz. 11.00 ze względów organizacyjnych.
Uczniowie powinni mieć ze sobą legitymację szkolną oraz wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz karty uczestnika konkursu.

 

22.03.2013 r.

 

Zamieściliśmy ostatni artykuł Ks. Jan Alojzy Ficek i jego działalność religijno-społeczna w zakładce Literatura do II etapu konkursu. W tej chwili jest tam całość materiałów do II etapu.

 

12.03.2013 r.

 

Wczoraj rozesłaliśmy pocztą elektroniczną do poszczegónych nauczycieli nazwiska uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu z danej szkoły. Nauczycieli, którzy nie otrzymali takiej informacji, prosimy o kontakt e-mailowy.

 

2.03.2013 r., akt. 7.03.2013 r.

 

W zakładce "Literatura do II etapu konkursu" zamieściliśmy pierwszą część materiałów do II etapu (pozostałe materiały zamieścimy w najbliższych dniach).

Zostały dodane kolejne dwa artykuły – pierwszy dotyczący rzezi wołyńskiej, drugi dotyczący działalności Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP.

 

26.02.2013 r.

 

Wczoraj i dziś rano rozesłaliśmy nauczycielom, którzy zgłosili się do konkursu, pytania konkursowe do I etapu.
W przypadku nieotrzymania pytań prosimy o kontakt!
Przypominamy, że I etap ma się odbyć jutro, tj. 27 lutego.

 

31.01.2013 r., aktualizacja 1.02.2013 r.

 

W zakładce "Do pobrania - materiały do I etapu konkursu" zamieściliśmy kolejny artykuł - "Operacja Wisła", a także prezentację z notatkami "Plan Generalny Wschód. Wysiedlenia i wypędzenia Polaków w latach 1939-45".

Uwaga! Jest to już całość materiałów obowiązujących do I etapu konkursu
(4 artykuły).

 

11.01.2013 r., aktualizacja 28.01.2013 r.


Zapraszamy do udziału w III edycji cyklicznego konkursu "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków.". Tematem szczegółowym na rok szkolny 2012/2013 jest "Nowy ład etniczny w Europie planowany przez Niemcy i ZSRS w okresie II wojny światowej a sytuacja Polski. Ks. Jan A. Ficek - wielka postać Śląska".

Rok 2013 jest rokiem pamięci 70. rocznicy rzezi wołyńskiej, której początek miał miejsce w 1943 r., a w zeszłym roku obchodziliśmy 150. rocznicę śmierci ks. J.A. Ficka.

 

I etap (szkolny) odbędzie się 27 lutego (środa), II etap (w siedzibie RODN WOM Katowice) – 12 kwietnia (piątek).

Tak jak w poprzednich edycjach całość materiałów konkursowych zostanie zamieszczona na stronie www.nce.kubajak.pl. Pierwsze dwa artykuły, o ks. J.A. Ficku i zesłaniach na Sybir, już się pojawiły w zakładce "Do pobrania - materiały do I etapu konkursu". Kolejne materiały zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

 

Zgłoszenia na konkurs na zamieszczonym formularzu (do pobrania tutaj) prosimy przesyłać e-mailem na adres nce@kubajak.pl.

 


Konkurs tradycyjnie został poprzedzony konferencją, która odbyła się 25 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 do siedziby RODN WOM Katowice, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7.

Program konferencji "Nowy ład etniczny w Europie planowany przez Niemcy i ZSRS w okresie II wojny światowej a sytuacja Polski. Ks. Jan A. Ficek - wielka postać Śląska".

 

Powitanie przybyłych nauczycieli – dyr. RODN „WOM” Anna Zakrzewska-Zamora

Słowo wstępne. Krótkie omówienie tematyki konferencji i związanego z nią konkursu – dr Anna Kubajak, NCE „Kubajak”

 

Referaty:

1. Nowy ład etniczny w Europie planowany przez Niemców - okres II wojny światowej. Wypędzenia Polaków i ich skutki. Akcja wywożenia dzieci z Polski do Niemiec celem germanizacji" - dr Joanna Lubecka, IPN Kraków (45 min)

2. Rzeź wołyńska – dr Andrzej Drogoń, dyrektor IPN Katowice (45 min)

3. Operacja Wisła – Artur Brożyniak, IPN Rzeszów (45 min)

Działalność Światowego Związku Wypędzonych i jego stanowisko odnośnie współczesnej polityki prowadzonej w tym zakresie przez niektóre państwa – Józef Sadowski, Sekretarz Krajowego Komitetu Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich (30 min)

5. Ks. Jan A. Ficek - działacz religijno-społeczny na Śląsku (Piekary Śląskie) w XIX w. – dr Anna Kubajak, NCE Kubajak (30 min)

6. Dyskusja.

 

16.04.2012 r.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za udział w konkursie "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków. Kształtowanie się Polski niepodległej, wielkie zwycięstwa i osiągnięcia Polaków", zarówno na poziomie szkolnym, jak i wojewódzkim, który odbył się 13 marca 2012 r. w siedzibie RODN "WOM" Katowice.

 

 

Szczegółowe wyniki zamieściliśmy w zakładce "Wyniki II etapu konkursu" (osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).


 

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 odbyła się II edycja cyklicznego konkursu historycznego "Wypędzenia i wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków". Podtytuł konkursu na rok szkolny 2011/2012 brzmiał: Kształtowanie się Polski niepodległej, wielkie zwycięstwa i osiągnięcia Polski.

 

Konferencja poprzedzająca konkurs

Konferencja dla nauczycieli poprzedzająca konkurs odbyła się w dniu 23 listopada 2011 r. w RODN „WOM” Katowice, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, początek godz. 13.00.

 

Tematyka konferencji:

 1. Wojna polsko-bolszewicka w 1920 r. i jej międzynarodowy kontekst oraz znaczenie dla całej Europy – dr Maciej Korkuć, IPN Kraków,
 2. Bilans otwarcia Polski w 1918 r. i jej wielkie sukcesy gospodarcze, kulturowe w okresie międzywojennym – dr Anna Kubajak, Niepubliczne Centrum Edukacji „Kubajak”,
 3. Kardynał August Hlond – wielki Prymas Polski, syn Ziemi Śląskiej – dr Dorota Wróbel, koordynatorka, doradca metodyczny religii.
 4. Poznawanie Kresów Wschodnich przez młodzież szkolną - realizacja ciekawego projektu, wycieczki tematyczne, kontakty z ludnością polską na Kresach - Norbert Nestolik, dyrektor Gimnazjum im. ks. Walentego w Jankowicach.

 

 

3.04.2012 r.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za udział w konkursie "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków. Kształtowanie się Polski niepodległej, wielkie zwycięstwa i osiągnięcia Polaków", zarówno na poziomie szkolnym, jak i wojewódzkim, który odbył się 13 marca 2012 r. w siedzibie RODN "WOM" Katowice.

 

Listę finalistów zamieściliśmy w zakładce "Wyniki II etapu konkursu" (osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

 

Wszystkich zapraszamy na uroczystą konferencję połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów oraz ogłoszeniem wyników (z podaniem miejsc, jakie zajęli poszczególni finaliści) Będzie miała ona miejce 13 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie RODN "WOM' Katowice.


Szczegółowe wyniki II etapu konkursu zotaną opublikowane na stronach internetowych NCE Kubajak oraz WOM Katowice 16 kwietnia.


22.03.2012 r.

Wyniki II etapu konkursu zostaną ogłoszone ok. 2 kwietnia.

 

29.02.2012 r.

II etap konkursu odbędzie się 13 marca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie RODN "WOM" Katowice w Katowicach, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7. Czas trwania - 1,5 godz. Prosimy o przybycie na 9.15.

Uczniowie powinni mieć ze sobą wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz karty uczestnika konkursu.


16.02.2012 r.

W zakładce "Literatura do II etapu konkursu" zamieściliśmy ostatnią brakującą pozycję.

9.02.2012 r.

W zakładce "Literatura do II etapu konkursu" zamieściliśmy do pobrania 3 brakujące pozycje. Ostatnią brakującą pozycję do pobrania zamieścimy w najbliższym czasie.

 

30.01.2012 r.

Wyniki I etapu konkursu rozesłaliśmy pocztą elektroniczną do nauczycieli-opiekunów na podane w zgłoszeniu do konkursu adresy e-mail. W przypadku nieotrzymania takiej informacji prosimy o kontakt e-mailowy na adres nce@kubajak.pl.

 

26.01.2012 r.

W zakładce "Literatura do II etapu konkursu" zamieściliśmy dwie dodatkowe pozycje literatury, a sam układ listy nieco zmieniliśmy. Za wynikłe z tego powodu niedogodności przepraszamy.

 

5.01.2011 r.

W zakładce "Informacje porządkowe - I etap" zamieściliśmy informacje porządkowe dotyczące przeprowadzenia I etapu konkursu.

 

3.01.2012 r.

W związku z sugestiami nauczycieli przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń na konkurs do dnia 5 stycznia 2012 r. (czwartek).


2.01.2012 r.

W zakładce obok zamieściliśmy wykaz literatury do II etapu konkursu. Pozycje 1-5 oraz 7 (Biuletyn IPN) można pobrać ze strony IPN. Pozycje 6 i 8 będzie można pobrać z naszej strony w terminie późniejszym.


9.12.2011 r.

Ostatnie, dodatkowe opracowanie zostało zamieszczone w zakładce "Do pobrania - materiały do I etapu konkursu". Tak więc opracowania zamieszczone w zakładce "Do pobrania - materiały do I etapu konkursu" stanowią już całość materiałów wymaganych do I etapu konkursu.