A A A

Wyniki I etapu konkursu (2010/2011)

 

21 lutego 2011 r.

Wyjaśnienie


W związku z pewną nieścisłością, która pojawiła się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu wyników I etapu konkursu, Wojewódzka Komisja Konkursowa wyjaśnia, że zgodnie z p. 7 regulaminu konkursu "Spośród uczestników I etapu nauczyciel wybiera maksimum trzech najlepszych uczniów w danej szkole". Dlatego poniższe ogłoszenie powinno brzmieć "... wszystkich uczniów, którzy otrzymali 30 lub więcej punktów, jednak nie więcej niż 3 uczniów z danej szkoły..."

Wojewódzka Komisja Konkursowa przeprasza za nieporozumienia wynikłe ze wspomnianej powyżej nieścisłości, która pojawiła się w ogłoszeniu o wynikach I etapu konkursu.

 

Ogłoszenie

(wersja pierwsza, niepoprawiona)


Wojewódzka Komisja Konkursowa zakwalifikowała do finału wojewódzkiego wszystkich uczniów, którzy otrzymali 30 lub więcej punktów oraz uczniów ujętych w p. 9 regulaminu konkursu.


Szczegółowe informacje zostały przesłane do szkół pocztą elektroniczną.